Česká Geotermální Asociace

Česká geotermální asociace (dále jen ČGTA) je dobrovolná organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání geotermální energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Cílem společnosti je podpora využívání geotermální energie, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské společnosti.