Úkoly ČGTA

Šíří myšlenky využití geotermální energie a podporuje realizaci projektů pro využití geotermální energie. Dává podněty k opatřením, která se týkají rozvoje oboru. Vytváří podmínky pro rozvoj využívání geotermální energie. Podporuje zájmy členů při tvorbě a úpravách zákonů a zájmy členů u státních institucí. Dále podporuje zájmy členů u organizací, které se zabývají regulací a distribucí … Číst dál

Geotermální energie – historie výzkumu a využití

Sledujeme-li využití geotermální energie, vracíme se až do starého Říma, kde vytápěli své termální lázně přírodní teplou vodou, a to nejen v Itálii, ale i v dnešním Německu, Francii, Španělsku, Řecku, Turecku a dokonce i Anglii. I některé civilizace na Blízkém východě (Jihozápadní Asii) využívaly termální prameny, zprávy jsou i z Dálného východu, jak z … Číst dál

Potenciál geotermální energie na území České republiky

Na základě současných dostupných podkladů je proveden expertní odhad  geotermálního potenciálu ČR. energie z hydrotermálních zdrojů vysoké teploty (>130°C) pro výrobu elektrické energie – odhad potenciálu  ……………..10   MW energie tepla hornin („suché zemské teplo“) vysoké teploty (>130°C) pro výrobu elektrické energie odhad teoretického potenciálu (produkce tepla hornin z 1 km3 až 30 MW elektrické energie … Číst dál

Mapa tepelného toku České republiky

Plocha území našeho státu, tvořená převážně Českým masívem a malým úsekem Karpatské soustavy, bývá zařazována jako celek k oblastem, kde se předpokládá využití především nízkoteplotních zdrojů. Podrobné studium geologických a geotermálních poměrů však umožňuje dnes již z části tento názor přehodnotit. V rámci studie VaV (výzkumu a vývoje) Ministerstva životního prostředí, dokončené v roce 2004, … Číst dál