Jak se stát členem

Ke vstupu do asociace je třeba vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Tento činí pro rok 2010 500 Kč,- za individuální členství a 2.500,- Kč za členství kolektivní.

Zájemci o členství uhradí příspěvek na konto:

Komerční banka a.s.

Č.ú.: 43-6299860247 / 0100

Variabilní symbol:

fyzická osoba – první část rodného čísla (bez údajů za lomítkem)

právnická osoba – IČ

ostatní symboly (konstantní a specifický) nevyplňovat !!!


prihlaska_CGTA