Návštěva na MPO

V listopadu 2010 proběhla návštěva předsedy ČGTA Vlastimila Myslila na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se setkal s Ing. Pavlem Gebauerem, vedoucím oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie. Diskutovali problematiku obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na geotermální zdroje a možnosti podpory rozvoje využití geotermální energie.