Day: Úterý, Leden 26th, 2010

Geotermální energie – historie výzkumu a využití

Sledujeme-li využití geotermální energie, vracíme se až do starého Říma, kde vytápěli své termální lázně přírodní teplou vodou, a to nejen v Itálii, ale i v dnešním Německu, Francii, Španělsku, Řecku, Turecku a dokonce i Anglii. I některé civilizace na Blízkém východě (Jihozápadní Asii) využívaly termální prameny, zprávy jsou i z Dálného východu, jak z [...]

Úkoly ČGTA

Šíří myšlenky využití geotermální energie a podporuje realizaci projektů pro využití geotermální energie.
Dává podněty k opatřením, která se týkají rozvoje oboru. Vytváří podmínky pro rozvoj využívání geotermální energie.
Podporuje zájmy členů při tvorbě a úpravách zákonů a zájmy členů u státních institucí. Dále podporuje zájmy členů u organizací, které se zabývají regulací a distribucí elektřiny a [...]

Stanovy ČGTA

Stanovy ČGTA

Jak se stát členem

Ke vstupu do asociace je třeba vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Tento činí pro rok 2010 500 Kč,- za individuální členství a 2.500,- Kč za členství kolektivní.
Zájemci o členství uhradí příspěvek na konto:
Komerční banka a.s.
Č.ú.: 43-6299860247 / 0100
Variabilní symbol:
fyzická osoba – první část rodného čísla (bez údajů za lomítkem)
právnická osoba – IČ
ostatní symboly (konstantní [...]

Členové ČGTA

Aktuální seznam členů ČGTA.
seznam_clenu

Česká Geotermální Asociace

Česká geotermální asociace (dále jen ČGTA) je dobrovolná organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání geotermální energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Cílem společnosti je podpora využívání geotermální energie, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské společnosti.

Zápis

Zápis z valné hromady dne:
08. 10. 2009     z20091008
17. 12. 2009     z20091217

Valná hromada

Datum, čas a místo další valné hromady bude zde s předstihem uvedeno.

Konference

Ve dnech 12.-16. září 2010 se koná  XXI. Světový energetický kongres v Montrealu. Více na http://www.wecmontreal2010.ca/index.php?lang=en