Category: Asociace ČGTA

Úkoly ČGTA

Šíří myšlenky využití geotermální energie a podporuje realizaci projektů pro využití geotermální energie.
Dává podněty k opatřením, která se týkají rozvoje oboru. Vytváří podmínky pro rozvoj využívání geotermální energie.
Podporuje zájmy členů při tvorbě a úpravách zákonů a zájmy členů u státních institucí. Dále podporuje zájmy členů u organizací, které se zabývají regulací a distribucí elektřiny a [...]

Stanovy ČGTA

Stanovy ČGTA

Jak se stát členem

Ke vstupu do asociace je třeba vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Tento činí pro rok 2010 500 Kč,- za individuální členství a 2.500,- Kč za členství kolektivní.
Zájemci o členství uhradí příspěvek na konto:
Komerční banka a.s.
Č.ú.: 43-6299860247 / 0100
Variabilní symbol:
fyzická osoba – první část rodného čísla (bez údajů za lomítkem)
právnická osoba – IČ
ostatní symboly (konstantní [...]

Členové ČGTA

Aktuální seznam členů ČGTA.
seznam_clenu

Česká Geotermální Asociace

Česká geotermální asociace (dále jen ČGTA) je dobrovolná organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání geotermální energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Cílem společnosti je podpora využívání geotermální energie, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské společnosti.