Category: Aktuality

Návštěva na MPO

V listopadu 2010 proběhla návštěva předsedy ČGTA Vlastimila Myslila na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se setkal s Ing. Pavlem Gebauerem, vedoucím oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie. Diskutovali problematiku obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na geotermální zdroje a možnosti podpory rozvoje využití geotermální energie.

GEPO o.p.s.

Dne 26.4.2010 uspořádala Geotermální energie pro občany o.p.s. seminář na téma „Centrum pro podporu využití geotermální energie“, jehož součástí bylo i vystoupení Vlastimila Myslila s příspěvkem o geotermální energii.

Konference

Ve dnech 12.-16. září 2010 se koná  XXI. Světový energetický kongres v Montrealu. Více na http://www.wecmontreal2010.ca/index.php?lang=en