admin

Email: horak@geoterm.cz

Návštěva na MPO

V listopadu 2010 proběhla návštěva předsedy ČGTA Vlastimila Myslila na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se setkal s Ing. Pavlem Gebauerem, vedoucím oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie. Diskutovali problematiku obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na geotermální zdroje a možnosti podpory rozvoje využití geotermální energie.

GEPO o.p.s.

Dne 26.4.2010 uspořádala Geotermální energie pro občany o.p.s. seminář na téma „Centrum pro podporu využití geotermální energie“, jehož součástí bylo i vystoupení Vlastimila Myslila s příspěvkem o geotermální energii.

Geotermální energie – historie výzkumu a využití

Sledujeme-li využití geotermální energie, vracíme se až do starého Říma, kde vytápěli své termální lázně přírodní teplou vodou, a to nejen v Itálii, ale i v dnešním Německu, Francii, Španělsku, Řecku, Turecku a dokonce i Anglii. I některé civilizace na Blízkém východě (Jihozápadní Asii) využívaly termální prameny, zprávy jsou i z Dálného východu, jak z [...]

Úkoly ČGTA

Šíří myšlenky využití geotermální energie a podporuje realizaci projektů pro využití geotermální energie.
Dává podněty k opatřením, která se týkají rozvoje oboru. Vytváří podmínky pro rozvoj využívání geotermální energie.
Podporuje zájmy členů při tvorbě a úpravách zákonů a zájmy členů u státních institucí. Dále podporuje zájmy členů u organizací, které se zabývají regulací a distribucí elektřiny a [...]

Stanovy ČGTA

Stanovy ČGTA

Jak se stát členem

Ke vstupu do asociace je třeba vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek. Tento činí pro rok 2010 500 Kč,- za individuální členství a 2.500,- Kč za členství kolektivní.
Zájemci o členství uhradí příspěvek na konto:
Komerční banka a.s.
Č.ú.: 43-6299860247 / 0100
Variabilní symbol:
fyzická osoba – první část rodného čísla (bez údajů za lomítkem)
právnická osoba – IČ
ostatní symboly (konstantní [...]

Členové ČGTA

Aktuální seznam členů ČGTA.
seznam_clenu

Česká Geotermální Asociace

Česká geotermální asociace (dále jen ČGTA) je dobrovolná organizace fyzických a právnických osob, které pracují v oboru využívání geotermální energie nebo mají k tomuto oboru zájmový vztah. Cílem společnosti je podpora využívání geotermální energie, zejména na území ČR, na základě nejnovějších vědeckých, technických a ekonomických poznatků v souladu se zájmy občanské společnosti.

Zápis

Zápis z valné hromady dne:
08. 10. 2009     z20091008
17. 12. 2009     z20091217

Valná hromada

Datum, čas a místo další valné hromady bude zde s předstihem uvedeno.